Skilpadden

Hjelp Hikkaduwa, Sri Lanka!

Et skritt i riktig retning

Hikkaduwa sett fra luften etter flomkatastrofen 2. juledag 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøp en en skilpadde i keramikk og støtt gjenoppbyggingen!

 

 

 

Skilpadden, et vakkert minne

•  Hva er skilpaddeprosjektet?

Det handler om å skaffe penger til gjenoppbygging av Hikkaduwa etter flomkatastrofen 26. desember 2004. Skilpadder ble produsert og solgt til de som ønsket å hjelpe innbyggerne i Hikkaduwa med å legge grunnlaget for en bedre fremtid. Mange barn i skoler på Nøtterøy og Tjøme hjalp til med å lage skilpaddene.

Yasawathie Sogn som er født i Hikkaduwa er leder for skilpaddeprosjektet. Hun sørger for at pengene som kommer inn vil bli brukt på best mulig måte i Hikkaduwa. Første mål var å produsere betongstein som ble brukt til å bygge nye hus og skoler.

•  Hvor er Hikkaduwa?

Hikkaduwa ligger ca 100 km sør for hovedstaden Colombo på Sri Lankas sørvestkyst. Stedet er kjent for en vakker strand, surfing og dykking. Stedet er også en viktig fiskelandsby.

•  Hva har skjedd?

26. desember 2004 skyllet en 10 meter høy tsnunami inn over Hikkaduwa. 1.500 personer av en befolkning på 15.000 omkom. Masse hus og forretninger ble fullstendig knust. Mange barn mistet sine foreldre og mange voksne sine barn. 80% av fiskebåtene ble helt eller delvis ødelagt. Skolene er ødelagt og trenger gjenoppbygging.

•  Webside er opprettet. ” Skilpadden” er etablert som en humanitær og ideell organisasjon pr. 9. februar 2005 med kontonummer 1638 21 09175. Skilpadden symboliserer at resultatene ikke nødvendigvis vil komme raskt, men mange små skritt i riktig retning vil på sikt gi et vesentlig bidrag til gjenoppbygging av Hikkaduwa. Websiden vil informere om Sri Lanka og Hikkaduwa og framdriften i prosjektet.

•  Fadderordning: Mange barn trenger støtte til skoleuniformer og lærebøker. Skilpadden ønsker å opprette en fadderordning hvor interesserte i Norge får anledning til å hjelpe spesifikke barn i Hikkaduwa. Skilpadden vil hjelpe til med å etablere kontakt med barna og barnas familie.

•  Arrangement

26. mars 2005 kl. 10:00-13:00 ble 3 måneders minnehøytid avholdt på Borgheim Menighetssenter hvor flomofre i sør-øst Asia ble minnet. Det var lystenning, enkel servering, minneord og et minutts stillhet.

 •  Respons:

Følgende skoler lagde skilpadder våren 2005:

•  Brattås skole

•  Torød skole

•  Grindløkka skole

•  Tjøme ungdomsskole

•  Lindhøy barneskole

•  Veierland barneskole

Hjertelig takk til alle barna som lagde skilpadder!

Skilpadden, Strengsdalsvn 124, 3135 Torød - Tlf: +47 97498333 - Org: 987 940 778